Vastgoed en grondzaken

We verkopen bouwkavels, bedrijfskavels en ontwikkellocaties. Op deze pagina plaatsen wij alle bekendmakingen tot het aangaan van transacties (zoals verkoop, verhuur en pacht) van gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed.

Bouwkavels

We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Op dit moment hebben we geen bouwkavels beschikbaar.

Bedrijfskavels

We verkopen bedrijfskavels aan bedrijven van binnen en buiten onze gemeente. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Op dit moment hebben we geen bedrijfskavels beschikbaar.

Ontwikkellocaties

We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.

Bekendmaking vastgoed

Het Didam-arrest heeft bepaald, dat de gemeente Gilze en Rijen geïnteresseerden moet informeren over voorgenomen onroerend goed gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal. Bekendmakingen die op moment actueel zijn: