Veiligheid

De gemeente Gilze en Rijen werkt samen met diverse organisaties ?n inwoners om de veiligheid in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot te verhogen.

Wat doet de gemeente aan veiligheid?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woninginbraken afneemt? Hoe bewaken we met z'n allen de veiligheid in de buurt? Hoe kunnen we overlast van bijvoorbeeld hangjeugd beperken?

De gemeente Gilze en Rijen heeft in samenwerking met diverse partners integraal veiligheidsbeleid (PDF, 144 kb)  vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de partners onder regie van de gemeente gaan doen op de volgende gebieden:

 • Zorg voor jeugd, waaronder jeugdoverlast en alcohol/drugs
 • Woninginbraak
 • Huiselijk geweld
 • Verkeersveiligheid
 • Brandveiligheid
 • Bestuurlijke integriteit
 • Aanpak georganiseerde criminaliteit

Woonomgeving

U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken etcetera.

 • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een inbreker die in de buurt is gesignaleerd.
 • Buurtpreventie. Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. Aanmelden kan via uw wijkagent. Op www.politie.nl kunt u opzoeken wie uw wijkagent is.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen.
 • In de gemeente Gilze en Rijen worden met enige regelmaat hennepkwekerijen ontdekt en ontmanteld. De hulp van buurtbewoners is hierbij belangrijk. Een hennepkwekerij, of een vermoeden daarvan, kunt u melden via 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000
 • In diverse wijken zijn er buurtapp groepen opgestart. Deze initiatieven steunt de gemeente met het plaatsen van whatsapp buurtpreventieborden. Wilt u ook meedoen? Informeer in uw buurt wie de beheerder is van de buurtapp groep en meldt u aan.

Samen zorgen voor een veilige gemeente

Wat kunnen inwoners zelf bijdragen aan een veilige gemeente? En wat doet de gemeente met haar partners hieraan? Deze twee vragen staan centraal in de “Krant Veilig Leven” van  de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, en Gilze en Rijen, die online te lezen is op http://www.themanieuws.nl/app/publication/LABGC161/ 

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4. Ook op onze website en via Twitter krijgt u informatie. Als het een grote ramp is, staat er informatie op www.crisis.nl.

Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de Brabantse risicokaart.

De gemeente beschikt in geval van rampen over een Regionaal Crisisplan wat is vastgesteld door de Veiligheidsregio. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp. De gemeente beschikt voor de vliegbasis over een rampbestrijdingsplan.

Meldpunt discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte. 

Radar

Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen die discriminatie ervaren, kunnen dit melden bij de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening RADAR. De klachtbehandelaars van RADAR adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Een melding kunt u dan ook bij Radar doen:

 • Via de website van RADAR
 • Telefonisch: 013  820 021 12 (Tilburg)
 • Per e-mail: info@radar.nl
 • Schriftelijk: Spoorlaan 432, 5038 CX in Tilburg
 • Meld Discriminatie Nu App: te downloaden voor Android of voor iPhone.