Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar onze gemeente, óf u gaat emigreren, dan geeft u dat door aan ons. Dit kunt u doen vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. U hoeft zich niet apart uit te schrijven bij de gemeente van waaruit u vertrekt. Dit regelen wij.

Met DigiD kunt u online uw verhuizing doorgeven.

Online regelen

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Houd hiervoor bij de hand:

 • Uw inloggegevens DigiD
 • indien van toepassing: toestemming van de hoofdbewoner. Die kan met DigiD inloggen tijdens het inbrengen van uw aangifte of de schriftelijke toestemming met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner uploaden

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan de balie in het gemeentehuis in Rijen. Maak hiervoor wel een afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

 

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven. Dat moet hij/zij zelf doen.

Meebrengen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • formulier verklaring hoofdbewoner (PDF, 11 kb) . Deze verklaring vult u in en beide partijen moeten dit ondertekenen

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u van onze gemeente naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan ons door. U kunt dit gemakkelijk online doorgeven mits er niemand achterblijft op het oude adres. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Blijft er iemand achter op het oude adres dan moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen aan de balie. Dit geldt ook voor minderjarigen. U maakt hiervoor een afspraak.

U kunt ook een afspraak maken als er niemand achterblijft op het adres. Brengt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Daarnaast is hij/zij verplicht om uw post aan u door te geven. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar deze persoon woont.

Let op: U kunt geen briefadres aanvragen als u langer dan 8 maanden of voor onbepaalde tijd in het buitenland verblijft. Dan moet u aangifte doen van emigratie. U kunt ook geen briefadres hebben op een postbus.

Een briefadres kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Vul hiervoor ook het Vragenformulier Briefadres in. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

U kunt een briefadres aanvragen als:

 • U dak- of thuisloos bent. U moet dan een verklaring van de daklozeninstelling laten zien
 • U een korte overbrugging tussen 2 adressen heeft. We schrijven u dan in op een briefadres voor maximaal 8 maanden. Hiervoor moet u een kopie van het huurcontract, koopcontract of leveringsakte van de woning laten zien;
 • U in een verpleeghuis woont. U moet dan het inschrijvingsbewijs van het verpleeghuis laten zien;
 • U in de gevangenis zit. U moet dan de ‘ Verklaring van verblijf in een gevangenis’ laten zien;
 • U kort in het buitenland (minder dan 8 maanden) bent. Wij schrijven u dan in op een briefadres voor de tijd dat u in het buitenland verblijft. Dat kan alleen als u geen woonruimte heeft op het moment van vertrek. U moet bewijsstukken uit het buitenland laten zien, bijvoorbeeld vliegtickets, arbeidscontract, huurovereenkomst, studieverklaring, rekeningen van hotels waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland blijft.
 • U in een instelling verblijft van bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg of een blijf-van mijn-lijf-huis. U moet hiervan een inschrijvingsbewijs laten zien.
 • U een varend beroep heeft op een Nederlands schip (niet langer dan 2 jaar) in het buitenland. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien;
 • U kermisexploitant bent. U moet dan een inschrijving Kamer van Koophandel laten zien;
 • U internationaal vrachtwagenchauffeur bent. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien.

Niet in alle gevallen schrijven wij u direct in op een briefadres. Het kan zijn dat wij hiervoor nog een onderzoek moeten instellen. Wij nodigen u dan uit om met ons een afspraak te maken om verdere inlichtingen te verstrekken.