Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende vier jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Stemlokalen

De stemlokalen zijn open op woensdag 15 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur. Om te stemmen gaat u naar een stemlokaal in onze gemeente. De stemlokalen zijn rolstoelvriendelijk.

Rijen

 • Gemeentehuis Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1
 • De Boodschap, Nassaulaan 62
 • Burg. van Mierloschool, Catsstraat 2
 • Gymzaal school de Brakken, Burg. Sweensplein 7
 • Sint Jozefschool, Tuinstraat 15
 • Hal NS-station, Stationsplein 1
 • Woonstichting Leystromen, Julianastraat 51

Gilze

 • De Schakel, Kerkstraat 104
 • De Hof van Gilze, Steenakkerplein 2
 • Heemkring Molenheide, Nieuwstraat 22

Molenschot

 • De Molenwiek, Schoolstraat 5

Hulten

 • The Chump, Gerardus Majellastraat 2

U kunt ook kijken op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Wat is er voor u geregeld in het stemlokaal?

Zelfstandig stemmen is niet voor iedereen even makkelijk. Bijvoorbeeld omdat u in een rolstoel zit, of niet goed kunt zien. Om te zorgen dat u toch zo zelfstandig mogelijk kunt stemmen, zijn er een aantal zaken geregeld in het stemlokaal. Er zijn ook hulpmiddelen aanwezig.

Hulp in het stemlokaal

 • Er hangt een kandidatenlijst in grote letters.
 • Er is een kandidatenlijst in braille.
 • Er is minimaal één stemhokje met een laag schrijfblad, voor kiezers in een rolstoel.
 • Er ligt een loep met verlichting. U kunt ook uw eigen telefoon met vergroting gebruiken of een andere elektronische loep of camera.
 • Er is verlichting in ieder stemhokje.
 • In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Het stembureaulid helpt u buiten het stemhokje.
 • Kunt u door uw lichamelijke gesteldheid niet zelf stemmen? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje. U mag hiervoor zelf iemand meenemen of u kunt een stembureaulid om hulp vragen.
 • In elk stemlokaal is een gastheer of -vrouw aanwezig.

Een bereikbaar stemlokaal

 • Op de website van de gemeente of www.waarismijnstemlokaal.nl vindt u een stemlokaal bij u in de buurt. U kunt hier ook lezen hoe toegankelijk dat stemlokaal is.
 • Er is een parkeerplaats voor gehandicapten dichtbij de ingang van het stemlokaal. Alleen bij mobiele stembureaus, zoals bijvoorbeeld in een station, is er niet altijd een parkeerplaats in de buurt.
 • Er staan borden met daarop ‘stemlokaal’ of ‘stembureau’ om u de weg te wijzen naar de ingang.
 • Het stemlokaal is toegankelijk voor mensen in een rolstoel, scootmobiel en mensen met een rollator.
 • De gemeente zorgt ook dat er geen obstakels in de weg staan in het stemlokaal.

Kandidatenlijsten in grote letters

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten (PDF, 459 kb)  en waterschappen Brabantse Delta (PDF, 150 kb)  zijn kandidatenlijsten in grote letters beschikbaar. Door middel van het gebruik van uw braille software is het mogelijk de bijgaande kandidatenlijsten om te zetten in brailleleesregels.

Stempas

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig. In de meeste gevallen mag u voor beide verkiezingen stemmen. U krijgt dan twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan online of aan de balie van de gemeente. Neem dan wel uw identiteitsbewijs mee.

Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente gaan stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kunt u downloaden (PDF, 72 kb)  of afhalen bij de balie. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. U komt hiervoor persoonlijk naar de balie van het gemeentehuis met uw ontvangen stempas. Neem ook uw geldig identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen om voor u stemmen (volmacht)

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Hoe werkt het?

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen,
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien.

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal twee andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de balie van de gemeente of downloaden via deze link (PDF, 139 kb) . Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Hoe werkt het?

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in.
 • U kan het formulier tot en met vrijdag 10 maart inleveren bij de gemeente.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal twee andere personen stemmen.

Meer informatie over deze verkiezingen?

Op het gemeentehuis kunt u tijdens de openingstijden informatie krijgen over deze verkiezingen. Het bezoekadres is Raadhuisplein 1, 5121JX Rijen. Het telefoonnummer is 14 0161. Een e-mail sturen kan ook naar verkiezingenglr@abg.nl. Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op www.elkestemtelt.nl.

Openbare zitting gemeentelijk stembureau – Einduitslag verkiezingen

Op 16 maart 2023 stelt de gemeente Gilze en Rijen een gemeentelijk stembureau (GSB) in voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en voor het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta op 15 maart 2023.

Het GBS heeft zitting in het gemeentehuis in Rijen, Raadhuisplein 1 op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur. Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis einduitslag bekend. Ook maken zij van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslag.

Dit staat er in een proces-verbaal:

 • wat hebben stembureauleden gedaan en uitgevoerd
 • de bezwaren van kiezers
 • het totaal aantal uitgegeven en ingeleverde stembiljetten
 • is er een verschil? Uitleg waarom dat zo is
 • aantal stemmen per partij en per kandidaat

Het gemeentelijk stembureau en centraal stembureau controleren dit proces verbaal.