Verkoop grond

We verkopen bouwkavels, bedrijfskavels en ontwikkellocaties. Op deze pagina publiceren wij alle voorgenomen verkopen van bouwkavels, bedrijfskavels en ontwikkellocaties.

Bouwkavels

We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Vliegende Vennen Noord-Oost fase III - Rijen

We hebben twee bouwkavels te koop aan de Fanny Blankers Koenstraat in het plan Vliegende Vennen Noord-Oost fase III te Rijen. De kavels zijn geschikt voor zelfbouw. U kunt hier dus uw vrijstaande droomwoning realiseren. Interesse? Voor meer informatie kunt u de verkoopbrochure (PDF, 2.112 kb)  en beeldkwaliteitsgids (PDF, 1.011 kb)  bekijken. Bekijk ook de verkoopkaart van kavel A (PDF, 143 kb) , kavel B (PDF, 138 kb)  of beide kavels. (PDF, 148 kb)  Het inschrijfformulier voor beide kavels vindt u hier (PDF, 78 kb) . Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Lex Denissen van het cluster Grondzaken.

Wendel-Zuid fase 2  - Gilze

We bieden zes bouwkavels te koop aan bij de Rielsebaan in het plan Wendel-Zuid fase 2 te Gilze. De kavels zijn geschikt voor zelfbouw. U kunt hier uw eigen woning bouwen. Interesse? Voor meer informatie kunt u de verkoopbrochure (PDF, 1.463 kb)  en beeldkwaliteitsgids (PDF, 10.962 kb)  bekijken. Bekijk ook de verkoopkaart van kavel A (PDF, 141 kb) , kavel B (PDF, 153 kb) , kavel C (PDF, 156 kb) , kavel D (PDF, 154 kb) , kavel E (PDF, 157 kb)  of alle kavels (PDF, 181 kb) . Het inschrijfformulier voor de kavels vindt u hier (PDF, 77 kb) . Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Lex Denissen van het cluster Grondzaken.

Bedrijfskavels

We verkopen bedrijfskavels aan bedrijven van binnen en buiten onze gemeente. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

 • Voorgenomen verkoop Rijksweg 5 in Rijen
 • Voorgenomen verkoop bedrijfskavel Provinciënbaan, Rijen
 • Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Kempenbaan in Rijen
 • Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Peelbaan in Rijen
 • Voorgenomen verkoop kavel aan de Trees Kinstraat in Rijen

Ontwikkellocaties

We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.

Grondprijzen 2023

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2023 (de prijzen zijn exclusief BTW). Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de download 'notitie grondprijzen 2023 (PDF, 417 kb) '.

(Sociale) huurwoningen

Voor kavels tot en met 120m² hanteert de gemeente een vast bedrag per vierkante meter (€ 192,00). Voor kavels groter dan 120m² hanteert de gemeente de residuele grondwaardemethode met toepassing van een minimum grondprijs van € 281,00 per m2.

Vrijesector huurwoningen

Voor vrijesector huurwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning                                                 € 286,00 p/m2
 • Hoekwoning                                                     € 320,00 p/m2
 • Appartement                                                   € 292,00 p/m2 bvo

Projectmatige koopwoningen

Voor projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning                                                 € 342,00 p/m2
 • Hoekwoning                                                     € 337,00 p/m2
 • Tweekapper                                                     € 398,00 p/m2
 • Vrijstaand                                                          € 393,00 p/m2                                                        
 • Appartement                                                   € 337,00 p/m2 bvo

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hanteert de gemeente een minimum grondprijs per vierkante meter. Deze prijzen komen overeen met de grondprijzen voor projectmatige koopwoningen.

Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs € 393,00 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

Voor grond op bedrijventerrein De Haansberg bedraagt de grondprijs € 153,00 per vierkante meter. In Vliegende Vennen Paarse Strook hanteert de gemeente een grondprijs van € 158,00 per vierkante meter voor bedrijven en € 393,00 per vierkante meter (minimaal 400 m2) voor woningen. Voor reststroken ten behoeve van bedrijventerreinen hanteert de gemeente een prijs van € 153,00 per vierkante meter.

Reststroken

 • Voor percelen ten behoeve van tussen- en hoekwoningen hanteert de gemeente een prijs van € 261,00 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van tweekappers en vrijstaande woningen hanteert de gemeente een prijs van € 298,00 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van appartementencomplexen hanteert de gemeente een prijs van € 261,00 per vierkante meter.

Innovatieve woonvormen

De grondprijs voor innovatieve woonvormen wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur of residueel bepaald en de uiteindelijke vaststelling van de prijs vindt plaats door het college.

Zendmasten en overige nutsvoorzieningen

Voor het plaatsen van een zendmast met apparatuur op gemeentelijke grond of op/aan een gebouw vindt geen grondverkoop plaats, maar wordt een huurovereenkomst gesloten. Per provider geldt een jaarlijkse huurprijs van € 6.324,00 (maximaal oppervlak van 100m2 en een huurovereenkomst voor 10 jaar of langer). Jaarlijks is een toeslag van € 3.162,00 verschuldigd bij plaatsing van elke extra antenne en/of bij medegebruik op een bestaande zendmast.

Indien de grond wordt verkocht voor overige nutsvoorzieningen (er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar type nutsvoorziening), dan geldt daarvoor een prijs van € 208,00 p/m² uitgeefbaar terrein.