Verkoop grond

We verkopen bouwkavels, bedrijfskavels en ontwikkellocaties. Op deze pagina publiceren wij alle voorgenomen verkopen van bouwkavels, bedrijfskavels en ontwikkellocaties.

Bouwkavels

We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op ww.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Op dit moment hebben we geen bouwkavels beschikbaar.

Bedrijfskavels

We verkopen bedrijfskavels aan bedrijven van binnen en buiten onze gemeente. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Ontwikkellocaties

We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.

Grondprijzen 2022

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2022 (de prijzen zijn exclusief BTW). Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de download “notitie grondprijzen 2022 (PDF, 323 kb) ”.

(Sociale) huurwoningen

Voor kavels tot en met 120m² hanteert de gemeente een vast bedrag per vierkante meter (€192). Voor kavels groter dan 120m² hanteert de gemeente de residuele grondwaardemethode met toepassing van een minimum grondprijs van €281 per m2.  

Vrijesector huurwoningen

Voor vrijesector huurwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning                                                 €281 p/m2
 • Hoekwoning                                                     €314 p/m2
 • Appartement                                                   €286 p/m2 bvo

Projectmatige koopwoningen

Voor projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale  grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning                                                 €336 p/m2
 • Hoekwoning                                                     €330 p/m2
 • Tweekapper                                                     €391 p/m2
 • Vrijstaand                                                          €385 p/m2                                                        
 • Appartement                                                   €330 p/m2 bvo

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hanteert de gemeente een minimum grondprijs per vierkante meter. Deze prijzen komen overeen met de grondprijzen voor projectmatige koopwoningen.

Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs €385 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

Voor grond op bedrijventerrein De Haansberg bedraagt de grondprijs €150 per vierkante meter. In Vliegende Vennen Paarse Strook hanteert de gemeente een grondprijs van €155 per vierkante meter voor bedrijven en €385 per vierkante meter (minimaal 400 m2) voor woningen. Voor reststroken ten behoeve van bedrijventerreinen hanteert de gemeente een prijs van €150 per vierkante meter.

Reststroken

 • Voor percelen ten behoeve van tussen- en hoekwoningen hanteert de gemeente een prijs van €256 per vierkante meter.                            
 • Voor percelen ten behoeve van tweekappers en vrijstaande woningen hanteert de gemeente een prijs van €292 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van appartementencomplexen hanteert de gemeente een prijs van €256 per vierkante meter.

Innovatieve woonvormen

De grondprijs voor innovatieve woonvormen wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur of residueel bepaald en de uiteindelijke vaststelling van de prijs vindt plaats door het college.

Zendmasten en overige nutsvoorzieningen

Voor het plaatsen van een zendmast met apparatuur op gemeentelijke grond of op/aan een gebouw vindt geen grondverkoop plaats, maar wordt een huurovereenkomst gesloten. Per provider geldt een jaarlijkse huurprijs van €6.200 (maximaal oppervlak van 100m2 en een huurovereenkomst voor 10 jaar of langer). Jaarlijks is een toeslag van €3.100 verschuldigd bij plaatsing van elke extra antenne en/of bij medegebruik op een bestaande zendmast.

Indien de grond wordt verkocht voor overige nutsvoorzieningen (er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar type nutsvoorziening), dan geldt daarvoor een prijs van €204 p/m² uitgeefbaar terrein.