Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Zorg en welzijn

We willen allemaal dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen en anderen kan ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als het aankomt op zorg en ondersteuning verwachten we dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

Meld u online aan, per e-mail (sociaaldomein@abg.nl) of per telefoon (088-3821359).

Melden

Wilt u actief mee (blijven) doen in de maatschappij en loopt u daarbij tegen problemen aan? Dan kunt u zich online melden, per e-mail (sociaaldomein@abg.nl) of per telefoon (14 0161)

Heeft u ideeën over de oplossingen voor ondersteuning? Dan kunt u deze kwijt in een persoonlijk ondersteuningsplan. U kunt het toevoegen bij het meldingsformulier.

Het kan zijn dat we na deze melding een afspraak maken voor een zogenaamd keukentafel gesprek bij u thuis. Meer informatie leest u in de download "Kunnen wij u van dienst zijn?" (PDF, 86 kb) 

Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's)

De samenwerkende ouderenbonden in onze gemeente hebben vrijwillige ouderenadviseurs (VOA ’s) opgeleid.

Naast hulp bij belastingaangifte en thuisadministratie zijn zij beschikbaar als vraagbaak en tussenpersoon voor informatie over zorgverlening of hulpmiddelen, woningaanpassing of invullen van aanvraagformulieren.

De VOA kan u ook ondersteunen en adviseren bij uw gesprek met de gemeente. De adviezen van de VOA’s zijn gratis en zijn er voor alle ouderen in Gilze en Rijen.

Meer weten over de VOA? Neem dan contact op met de heer Willemen (tel. 0161 451968) of de heer Tini van der Velden (0161-227493).

Eigen bijdrage

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten betalen. De hoogte van deze bijdrage in de kosten is afhankelijk van de kostprijs van de maatwerkvoorzieningen en van uw inkomen. Een proefberekening kunt u maken op www.hetcak.nl.

Gunstig uurtarief extra huishuishoudelijke hulp dankzij rijkssubsidie

Er kunnen meer thuiszorghulpen aan het werk blijven en inwoners kunnen tegen een gunstig tarief tijdelijk zélf (extra) professionele hulp inkopen. Dit dankzij een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) die het Rijk in eerste instantie voor de jaren 2015 en 2016 heeft toegekend. Het uurtarief is € 22,50, maar dankzij de rijkssubsidie hoeven de gebruikers van de extra hulp maar €10,- per uur af te rekenen. Eind 2016 wordt bezien op welke wijze de regeling wordt voortgezet.

De extra zorg kan ingekocht worden bij de zorgorganisaties. Actiefzorg, Axxicom, Acteon Thuiszorg, Tzorg en Vitaal Thuiszorg. De extra hulp is bedoeld voor alle voorkomende werkzaamheden met uitzondering van lichamelijke verzorging. Iedereen die al huishoudelijke hulp krijgt via de Wmo en mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen deze inkopen.

Lees voor meer informatie de folder zelf (extra) hulp inkopen? (PDF, 1.011 kb) 

Dementie

Hoe houd je goed contact met mensen met dementie? En wat mag je wel of niet verwachten van mensen met dementie? De dementiewijzer (PDF, 1.306 kb)  geeft antwoord op deze en andere veel gestelde vragen over dementie. Kijk voor meer informatie ook eens op de pagina https://www.facebook.com/Dementievriendelijk/.

Regiotaxi

Kunt u vanwege een ziekte of beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Bent u voor vervoer buitenshuis afhankelijk van anderen, maar heeft u geen hulp om op terugvallen? Dan kunt u misschien gebruik maken van een Wmo-regiotaxipas. Lees alles over reizen met de regiotaxi op de website van het Servicepunt Regiotaxi: http://www.regiotaximiddenbrabant.nl/.

Woon-, zorg- en servicediensten

De gemeente wil het tekort aan mantelzorgers en vrijwilligers bij een toenemende zorgvraag mee opvangen. Surf voor meer informatie naar woon-, zorg- en servicediensten in de gemeente Gilze en Rijen.

Maaltijdvoorziening voor ouderen

Organisaties als Tafeltje-dek-je verzorgen warme maaltijden voor ouderen die zelf moeite hebben om maaltijden klaar te maken. Deze organisaties bieden maaltijden tegen zo laag mogelijke prijzen aan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. Wilt u gebruik maken van een verlaagd tarief van de maaltijdvoorziening? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF, 47 kb) .

Hulpcentrale Gilze-Hulten

Secretariaat: Annet Voermans, Groenvoort 12, 5126 EJ Gilze, sec.hulpcentralegilzehulten@gmail.com. De hulpcentrale is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 10.30 uur via tel. 0161-45 25 86. In geval van nood kunt u buiten deze tijden bellen naar mevrouw Link, tel. 0161 – 45 24 10.

Personenalarmering

Personenalarmering is bedoeld voor mensen die zich niet veilig voelen als ze alleen thuis zijn. Via een eenvoudig te bedienen alarmsysteem kunnen ze snel hulp inschakelen. Men noemt dit ook wel sociale of medische alarmering. Iedereen kan een alarmeringssysteem gebruiken. U kunt personenalarmering aanvragen bij Thebe. Kijk hiervoor op www.thebe.nl. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. De vergoeding van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF, 47 kb) . Het is verstandig om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over een mogelijke vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet.