WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Heeft u in de loop van het jaar uw pand verbouwd of ingrijpend gewijzigd? Dan nemen we dit in de WOZ-waarde mee. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde. Eind februari krijgt u van de gemeente een beschikkingsbiljet met de WOZ-waarde en de aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB).

Via www.wozwaardeloket.nl kunt u de waarde van individuele woningen in Nederland opvragen.

Taxatieverslag

Bent u benieuwd naar de onderbouwing (uitleg) van de WOZ-waarde van uw woning? U kunt uw taxatieverslag met uw DigiD zelf inzien en/of downloaden onder het kopje 'Wonen' in MijnOverheid. Heeft u geen DigiD, dan kunt u het taxatieverslag opvragen via info@gilzerijen.nl

Geef duidelijk aan waar het om gaat:

  • Adres
  • Op wie zijn naam staat het pand
  • Jaartal taxatieverslag

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Een schriftelijk bezwaarschrift indienen

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de gemeentelijke aanslag.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Automatische incasso wordt ook machtiging genoemd. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Gilze en Rijen.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Gilze en Rijen.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 0161.