Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken bij de gemeente, kunt u dat online regelen. Wij werken alleen op afspraak.

Openingstijden

U kunt op afspraak terecht in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Bellen voor afspraak

Als u geen online afspraak kunt of wilt maken, kunt u ons bellen voor een afspraak op telefoonnummer 14 0161.

Afspraak afzeggen

Als u uw afspraak wilt afzeggen, gebruik dan het formulier afspraak afzeggen.