Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en voor de Milieustraat.

Tarieven 2023

Uw kosten bestaan uit twee delen: een vast tarief en een tarief per inworp van een zak restafval. Inwoners uit het buitengebied betalen per lediging van de restafvalcontainer.

Vaste kosten afvalstoffenheffing
Vaste kosten per maandPrijs
Vastrecht€ 11,50
Variabel tarief per inworp of ledigingPrijs
60-liter zak ondergrondse container€ 4,00
30-liter zak ondergrondse container€ 2,00
Legen van grijze container 140 liter€ 9,33
Legen van grijze container 240 liter€ 16,00
Legen papiercontainer, groene container en pmd-containergratis

Kijk hier voor de tarieven van de milieustraat.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hierboven vermelde tarieven. De verordening is hierin leidend.

Betalen afvalstoffenheffing aan Brabant Water

Het voorschot wordt gefactureerd door Brabant Water. Meer informatie leest u in de brief riool- en afvalstoffenheffing (PDF, 200 kb) .

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen.

Gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. afdeling Belastingen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u minimaal de volgende zaken vermelden:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • IBAN rekeningnummer
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar. Leg uit waarom u het niet eens bent met de aanslag.