Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en voor de Milieustraat.

Tarieven 2018

U betaalt in de gemeente Gilze en Rijen een vast tarief en een tarief per lediging. Het tarief per lediging hangt af van het soort container en de grootte van de container.

Vaste kosten afvalstoffenheffing

Vaste kosten per maand

Prijs

Gebruik maken van verzamelcontainers: boven- en ondergronds

€ 6,85

Container: per perceel

€ 6,59

Variabele kosten legen container

Variabel tarief per geleegde minicontainer

Prijs

Legen van grijze container 140 liter

€ 5,69

Legen van grijze container 240 liter

€ 9,75

Legen van groene container 140 liter

€ 0,88

Legen van groene container 240 liter

€ 1,50

Legen papiercontainer

gratis

Betalen afvalstoffenheffing aan Brabant Water

Het voorschot wordt gefactureerd door Brabant Water. Meer informatie leest u in de brief riool- en afvalstoffenheffing (PDF, 200 kb) .

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen.

Gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. afdeling Belastingen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u minimaal de volgende zaken vermelden:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • IBAN rekeningnummer
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar. Leg uit waarom u het niet eens bent met de aanslag.