Duurzaam bedrijventerrein Broekakkers

Samen werken we aan groene, duurzame bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst.

Wat hieraan voorafging

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien, droogte en hitte. Dit zorgt voor (water)overlast en schade op de bedrijventerreinen Broekakkers, Midden-Brabant Poort en De Haansberg. Dit willen we aanpakken. Daarom starten we met een proefproject op bedrijventerrein Broekakkers in Gilze.

Waarom we dit doen

Het is belangrijk om onze bedrijventerreinen voor te bereiden op het veranderende klimaat. Dit zorgt voor minder schade en voor een betere plek om te werken voor werknemers. Een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid en prestaties van werknemers.

Wat we gaan doen

We gaan samen met ondernemers kijken hoe we de bedrijventerreinen groener en beter voor het milieu kunnen maken. Bijvoorbeeld door het beter tijdelijk opvangen van water door het verlagen van plantvakken en grasvelden. Maar ook door het planten van meer groen. De mogelijkheden zetten we in een kansenkaart. Een kansenkaart geeft gebieden aan waar we hitte, droogte en wateroverlast kunnen aanpakken.

Planning

Heel 2024

​​​​​​Gesprekken voeren met ondernemers(verenigingen). 

9 juli 2024

Inloopmoment om mee te denken over klimaatuitdagingen op bedrijventerrein Broekakkers. Voor koffie/thee en een broodje wordt gezorgd. 

​​​​​​​25 september 2024

Presentatie kansenkaart en keuzes maken over maatregelen.

Eind 2024

Uitvoeren van de eerste maatregelen, zoals het planten van bloembollen. 

2024/2025

Ontwikkelen van de kansenkaart en keuzes maken over maatregelen. 

2025/2026

Uitvoeren van de gekozen maatregelen. 

Goed om te weten

Ons doel is om in 2030 beter voorbereid te zijn op extremer weer. In het klimaatportaal leest u hoe we dit gaan aanpakken. We starten met bedrijventerrein Broekakkers te Gilze en breiden later uit naar andere bedrijventerreinen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Wouter Braat, via e-mail.

Met wie we samenwerken

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale ondernemingsverenigingen en experts op het gebied van klimaatadaptatie.