Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen wil toe naar een spoorzone in Rijen waar het goed wonen, werken en reizen is. Dat is vastgelegd in de Toekomstvisie Spoorzone Rijen die voorjaar 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast heeft ProRail van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdracht gekregen de komende jaren in Rijen geluidreducerende maatregelen te nemen. Inwoners krijgen hierdoor minder last van het geluid van passerende treinen.

2016: Toekomst Spoorzone in Rijen

In onderstaand te downloaden bestand kunt u de stand van zaken betreffende de Spoorzone in Rijen lezen.

Spoorkaart (PDF, 3.310 kb) 

 

 

2016: Toekomst wachtspoor

2016: Het wachtspoor bij NS-station Gilze-Rijen is niet meer in gebruik maar ligt er nog wel. Het wel of niet handhaven van dit spoor is van groot belang voor de uitwerking van de plannen in de Spoorzone.

Uit onderzoek blijkt dat het wachtspoor niet meer nodig is en kan worden verwijderd. De gemeente heeft aan ProRail gevraagd dat in gang te zetten. Het is aan Prorail om hiervoor een verzoek te doen aan het Ministerie. In een memo (PDF, 94 kb)  is uiteen gezet wat het belang van deze ontwikkeling is.

2015: Uitvoeringsstrategie Spoorzone

In onderstaand te downloaden document kunt u de Uitvoeringsstrategie lezen.

Uitvoeringsstrategie (PDF, 3.139 kb) 

2014: Toekomstvisie Spoorzone Rijen

In februari 2014 heeft de gemeenteraad vastgesteld de Toekomstvisie Spoorzone Rijen. Daarbij heeft de raad gekozen voor het ontwerp ‘Het Vliegwiel’, dat o.a. voorziet in een tunnel voor voetgangers en fietsers bij het station in combinatie met het openhouden van de overweg aan de Stationsstraat/Julianastraat.

De gemeente heeft adviesbureau Stec daarna opdracht gegeven om een zogenaamde Uitvoeringstrategie te maken: een plan waarin wordt uitgewerkt wat er allemaal gedaan moet worden om die Toekomstvisie ook werkelijkheid te maken. Stec is hiermee aan de slag gegaan in samenspraak met o.a. Prorail, NS, gemeente, provincie en stakeholders.

De gemeenteraad heeft deze Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen uiteindelijk in juni 2015 vastgesteld.

Belangrijke onderdelen uit de strategie zijn: 

  • Verbeteren van het station (perron);
  • Verwijderen van het wachtspoor;
  • Verwijderen van het overpad en aanleg voetgangers-fietstunnel bij het station;
  • Verbeteren/beveiligen van de overweg Stationsstraat/Julianastraat;
  • Aanleg van parkeerruimte aan de zuidzijde van het station;
  • Verbeteren van de bewegwijzering e.d. naar het Centrum, Haansberg/Aeroparc en Vliegbasis; 
  • Aanleg van een tunnel voor alle verkeer in plaats van de overweg Vijf Eikenweg/Oosterhoutseweg. 

Het gemeentebestuur heeft het plan met een begeleidende brief d.d. 23 juni 2015 toegestuurd aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Met haar brief van 21 januari 2016 heeft de Staatsecretaris daarop gereageerd.

De Staatssecretaris schrijft o.a. dat medio dit jaar een besluit zal worden genomen over het al dan niet verwijderen van het zgn. wachtspoor in Rijen. Dat besluit is erg belangrijk voor de verdere uitwerking.

Op dit moment heeft de gemeente overleg met het Ministerie, Prorail en gemeente over het vervolg.

Per memo van 9 maart 2016 (PDF, 97 kb)  heeft wethouder Willem Starreveld een beknopte samenvatting gegeven van de stand van zaken van dit project. Bijbehorende brieven treft u hieronder aan:

Op deze pagina vindt u informatie betreffende de geluidschermen.