Spoorzone

De gemeente wil het gebied rondom het spoor zo ontwikkelen dat het er goed en veilig wonen, werken en reizen is. 

We willen een veilige oversteek, een aantrekkelijk gebied, veilige perrons en geluidswerende maatregelen. En ook een frisse, groene en moderne uitstraling van de omgeving rond het station die past binnen Rijen. Daarbij willen we ook zorgen dat er een goede verbinding is met de rest van Rijen en met Rijen Zuid, dat in ontwikkeling is. 

Samen met inwoners, bedrijven, NS, ProRail, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een mooie, veilige en gezonde omgeving rond het spoor.

Wat hieraan vooraf ging

In november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld om de stationsomgeving te vernieuwen.

Alle besluiten die zijn genomen over de spoorzone sinds 3 april 2023 staan in een overzicht.

Wat we gaan doen

Omdat er veel idee├źn en plannen samenkomen in het gebied rondom het spoor in Rijen spreken we ook wel van programma Spoorzone. Het gaat dus om een totaalaanpak van het gebied, waarbij er veel gaat gebeuren:

 • Nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor
 • Vervangen van een overweg en een overpad naar het perron door een onderdoorgang voor langzaam verkeer
 • Nieuwe toegangen tot het station
 • Een fietsenstalling aan beide kanten van het spoor
 • De aansluiting van de snelfietsroute Tilburg-Breda op het station
 • Geluidsschermen in de stationsstraat
 • De aansluiting van de Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat

Daarbij is er aandacht voor:

 • Overlast van spoortrillingen
 • Geluidsschermen buiten de stationsomgeving
 • Brandweerzorg Rijen Zuid
 • Renovatie van de militaire wijk
 • Onderdoorgang N631 (Vijf Eikenweg)

Goed om te weten

ProRail werkt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering aan het stiller maken van het spoor. Dat doen ze vooral door het plaatsen van geluidsschermen, raildempers of het treffen van gevelmaatregelen. ProRail heeft een saneringsplan gemaakt. Hierin staat op welke plekken en welke geluidsmaatregelen nodig zijn om het geluid van het spoor te verminderen. ProRail heeft de maatregelen in kaart gebracht. Het saneringsplan kwam eind 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage. Dan kunnen inwoners reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. Het is nog niet bekend wanneer de geluidsschermen geplaatst worden.

Meedenken en meedoen

De gemeente maakt een nieuw ontwerp voor de omgeving rondom het station. Hiervoor hebben we eerst met ruim 90 omwonenden en andere betrokkenen gekeken naar hun wensen en behoeften. Met al deze informatie hebben we een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt van de stationsomgeving. Dit VO hebben we op 11 september laten zien aan de deelnemers van de werkgroepen. Op 13 september kon iedereen naar het VO komen kijken op inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis. U kan het voorlopig ontwerp online zien.

We vragen ook het college van B&W en de gemeenteraad om het VO te bespreken. Naast de gemeente moeten ook de provincie en het rijk akkoord gaan met de kostenraming. Als zij besluiten dat dit ontwerp verder kan worden uitgewerkt, maken we een Definitief Ontwerp (DO). Dit doen we op basis van de verzamelde reacties. Over een aantal details in het Definitief Ontwerp kan u meedenken.

ProRail maakt het ontwerp voor het station. Dat gaat over de onderdoorgang, perrons, trappen, liften en fietsenstallingen. In dit ontwerp houdt ProRail rekening met de wensen die eerder zijn opgehaald in de omgeving. Samen met ProRail hebben we klanteisspecificaties (KES) opgesteld en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze documenten zijn klaar en kan u bekijken. Het beeldkwaliteitsplan geeft u een goed beeld van hoe de stationsomgeving er in de toekomst mogelijk uit komt te zien.

Op basis van deze documenten en tekeningen is er ook een nieuwe animatie gemaakt. Deze korte video neemt u in mee door de stationsomgeving en geeft een indruk van de plannen.

Planning

Er wordt nu verder gewerkt in de volgende stappen:

 • Ontwerp maken
 • Vergunningen aanvragen
 • Aanbesteding van de werkzaamheden
 • Start werkzaamheden realisatie onderdoorgang

De daadwerkelijke aanleg van de onderdoorgang vindt op zijn vroegst in 2026 plaats.

Lees het laatste nieuws en de planning voor de komende maanden in Nieuwsflits december Spoorzone Rijen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw via e-mail of telefonnummer 088 382 12 60.


Regelmatig publiceren we een nieuwsbrief in weekblad Gilze en Rijen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan nu aan!

Praat mee over het ontwerp van de stationsomgeving. Op deze website ziet u in welke fase het ontwerp zich bevindt en kan u de plannen bekijken.