Subsidie aanvragen

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen. Denk daarbij aan activiteiten voor Zorg, Jeugd en Veiligheid, Sport en bewegen of Kunst, cultuur en educatie. Daarnaast kent de gemeente een innovatiesubsidie. Deze is bedoeld als bijdrage voor het realiseren van vernieuwende of alternatieve activiteiten die ondersteuning van en hulp aan inwoners van Gilze en Rijen beter, eenvoudiger en/of slimmer maken. Voor u uw aanvraag indient, vragen wij u onderstaande informatie en de nadere regels in de downloads goed door te nemen.

U kunt hier uw aanvraag doen voor de activiteitensubsidie.

Hoe werkt het?

Wilt u subsidie aanvragen voor één of meer van uw activiteiten? Dan is het nodig dat u het aanvraagformulier voor subsidies invult.

Let op! Om het formulier digitaal in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • eHerkenning inlogmiddel (veligheidsniveau 1).
  • Een begroting. U kunt een eigen begroting uploaden of gebruik maken van het format in de downloads.

Heeft u nog geen eHerkenning inlogmiddel dan kunt u dat aanvragen via: www.eherkenning.nl.

Daarnaast kunt u tot 1 september 2020 uw aanvraag ook nog per mail of per post versturen naar:

  • Gemeente Gilze en Rijen
  • T.a.v. Nancy Heijblom/ subsidies
  • Raadhuisplein 1
  • 5121 JX Rijen
  • E-mail: subsidies@gilzerijen.nl

Voor wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

  • Subsidieaanvragen voor (jaarlijks) terugkerende activiteiten moeten uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend zijn.
  • U kunt een aanvraag doen voor een herhaalrecept wanneer u hetzelfde bedrag voor dezelfde activiteit als voorgaand jaar aanvraagt. U moet elk jaar voor 1 oktober een nieuwe aanvraag indienen.
  • Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten moeten tussen 8 en 16 weken voordat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd beginnen, ingediend zijn.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk daarbij vooral aan het ondersteunen en activeren van mensen. We kijken naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken. Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik maken van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u inzage te geven in de financiën van uw organisatie.

Wij toetsen uw aanvraag op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Gilze en Rijen 2016 en de Nadere regels Sociaal Domein 2016.

Vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar subsidies@gilzerijen.nl.