Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb)

Wanneer u een nieuw huis of bedrijfspand bouwt, krijgt u te maken met de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle voor, tijdens en na de bouw. U leest er alles over in het digitale Omgevingsloket.

Goed om te weten

Met de Omgevingswet zijn de bouwregels veranderd. De bouwvergunning bestaat voortaan uit 2 delen: ruimtelijk en technisch bouwen.

Ruimtelijk bouwen gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. De regels hiervoor staan in het omgevingsplan. Bij technisch bouwen wordt gekeken naar eisen op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid, fundering of energieverbruik.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) toetst de gemeente geen (bouw)plannen meer voor bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse I). Dit doet de kwaliteitsborger, een onafhankelijke controleur die de bouw begeleidt en die u zelf moet regelen.

Stappen als u gaat bouwen

Stap 1: Vergunningcheck

Voordat u gaat (ver)bouwen, doet u eerst een vergunningcheck in het digitale Omgevingsloket. U ziet dan meteen:

  • Of u een vergunning nodig heeft
  • Of u een melding moet doen
  • Wat u moet doen om de vergunning aan te vragen

Stap 2: Vergunningaanvraag

Wanneer u een technische bouwvergunning nodig heeft, moet u laten zien hoe uw (bouw)plan eruit ziet en waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Misschien heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw plan. Wij toetsen dan of het bouwwerk binnen de omgeving past.

Stap 3: Kwaliteitsborger

U bouwwerk valt onder de Wkb. U moet dan een kwaliteitsborger inschakelen. Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur die niet alleen uw plannen checkt, maar ook zorgt dat alles op de bouwplaats volgens de regels gaat. Denk hierbij aan brandveiligheid, energieverbruik of eisen aan de fundering.

De kwaliteitsborger maakt een risicobeoordeling en legt controlemaatregelen vast in een zogenoemd borgingsplan.

Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een onafhankelijke controleur vóór u aan de slag gaat met uw (bouw)plannen.

Stap 4: Bouwmelding

Met het borgingsplan moet u, uw architect, adviseur of aannemer via het digitale Omgevingloket een bouwmelding doen bij de gemeente. Bij de melding geeft u aan met welke kwaliteitsborger u samenwerkt.

De bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij de gemeente binnen zijn. Zonder deze melding mag u niet beginnen.

De kwaliteitsborger controleert voor, tijdens en na de bouw of alles volgens de regels gaat. Als er een probleem is, kunnen de kwaliteitsborger of de gemeente de bouw stilleggen.

Stap 5: Gereedmelding

Als het bouwproject klaar is en aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u naar de gemeente.

Stap 6: Gebruik

2 weken na de melding dat uw bouwwerk klaar is, mag u het nieuwe bouwwerk gebruiken.

Contact

Voor vragen over de Wkb en wat dit voor u betekent, kunt u contact opnemen met ons.