Inkomensondersteuning

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van gemeentelijke regelingen en een inkomenskaart, die de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en dienstverlening weergeeft.

Regelingen

 • Bijzondere bijstand
  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.

 • Collectieve zorgverzekering
  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

 • Energietoeslag
  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een energietoeslag aanvragen. Met dit extra geld kunt u een deel van de energiekosten betalen. Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming krijgen.

 • Goedkope energie
  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen goedkope energie afgesloten.

 • Individuele inkomenstoeslag
  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

 • Meedoenregelingen voor kinderen
  De gemeente Gilze en Rijen biedt een groot aantal meedoenregelingen voor kinderen aan.

 • Studietoeslag
  De studietoeslag is bedoeld voor scholieren en studenten die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken.

 • Werk en inkomen
  Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen en biedt werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden op verschillende manieren kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Talent2Work werkgevers op verschillende manieren de gelegenheid om kennis te maken met werkzoekenden.