Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Digitaal een vergunning aanvragen of melding doen: maak gebruik van het Omgevingsloket.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u een dakkapel plaatsen, een serre aanbouwen, een boom kappen of iets slopen? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u op de website Omgevingsloket zelf uw papieren formulier samenstellen:

Stuur dit formulier met alle gevraagde stukken naar:

Gemeente Gilze en Rijen
Postbus 73
5120 AB Rijen

Inzien bouw- en omgevingsvergunningen

Wilt u een kopie van een bouw- en/of milieuvergunning opvragen? Dan hoeft u niet meer speciaal naar het gemeentehuis te komen. U kunt voor het opvragen van het dossier contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0161 of via het e-mailadres: info@gilzerijen.nl

Het is belangrijk dat u aangeeft om welk adres het gaat en welke tekening(en) en/of berekening(en) u nodig heeft. De gemeente stuurt het betreffende dossier(s) vervolgens digitaal gratis naar u toe.

Wilt u een ‘ontwerp-besluit’ inzien dat ter inzage ligt of een vergunning, die recent verleend is? Dan vragen wij u om een afspraak te maken. Dat kan door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0161 of via het e-mailadres: info@gilzerijen.nl

De bouwtekeningen van vóór oktober 2010 zijn digitaal beschikbaar bij het Regionaal Archief Tilburg. Ga naar de website van het Regionaal Archief Tilburg BouwDossierApplicatie (BDA) en kies voor de gemeente Gilze en Rijen of typ de naam in van de straat.

Kappen van bomen

Heeft u een boom in de tuin staan en u wilt deze kappen, dan moet u misschien een vergunning aanvragen of dit melden (PDF, 160 kb)  bij de gemeente. Controleer eerst via de beslisboom (PDF, 20 kb)  of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Kosten omgevingsvergunning

U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De tarieven voor 2023 voor de verschillende deelactiviteiten kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen is er een uitgebreide procedure. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden. Deze aanvragen liggen twee keer 6 weken ter inzage.

Vooroverleg omgevingsvergunning

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een vooroverleg indienen. We toetsen het project aan het bestemmingsplan en leggen het eventueel voor aan de welstandscommissie. Ook winnen we advies in over onder andere parkeren en riolering, zodat we dit bij de verdere uitwerking van het plan kunnen meenemen.

U kunt daarvoor het formulier vooroverleg WABO (PDF, 84 kb)  gebruiken.

Bij het vooroverleg voegt u de volgende informatie toe:

 • kadastrale situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing, schaal 1:500 of 1:1000
 • tekeningen, bestaand en nieuw, met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties, schaal 1:100
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

Omgevingsvergunning bij monumenten

Voor een groot aantal veranderingen aan een monument bijvoorbeeld verbouw, verbetering en sommige vormen van onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Bij de aanvraag voegt u twee PDF-documenten toe met daarin de bestaande en de nieuwe situatie met:

 • situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing
 • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur
 • bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
  • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's
  • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen

Voor de omgevingsvergunning bij wijziging van een monument betaalt u geen leges. Voor de omgevingsvergunning voor de "bouwactiviteit" gelden de legeskosten.

Melden van een mobiele breker

Landelijk is voor het breken van puin met een mobiele breker het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. De gemeente Gilze en Rijen houdt actief toezicht op mobiele brekers in haar gemeente.

Wilt u een mobiele breker plaatsen en gebruiken dan is het goed om u ervan te verzekeren dat de breker voldoet aan het Besluit mobiele brekers. De inzet van de breker moet minimaal 15 dagen voordat deze in gebruik wordt genomen gemeld worden aan de gemeente. U kunt hiervoor het meldingsformulier (PDF, 46 kb)  gebruiken. Het volledig ingevulde formulier met bijlagen kunt u mailen naar het: vergunningen@abg.nl.

Ontheffing plaatsen voorwerp op of langs de weg

Het is verboden om voorwerpen op of aan de openbare weg te plaatsen. Van dit verbod kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bouwcontainer wilt plaatsen op (een deel van) de openbare weg. Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden. U dient de ontheffing minimaal 2 weken van te voren aan te vragen.